tu lub cev

Yog xav tau ntau tshaj ntawm koj txoj kev ua tswv cuab!

Txaus siab rau cov kev pab cuam ua ib feem ntawm koj tus dej Health Health. Koj them $0 rau ib Calm Premium Subscription: tus #1 pw tsaug zog thiab meditation app.

Thov Koj Perk

Nws ua haujlwm li cas

Kauj Ruam 1

Redeem koj Perk

Mus cuag peb, thiab qhia rau peb paub tias koj xav thov koj calm subscription.

Kauj Ruam 2

Download tus Twj ywm App

Nruab nrab app rau koj android los yog iOS ntaus ntawv.

Kauj Ruam 3

Ntiaj teb-class Pw tsaug zog & meditation txhawb

Kos npe rau lub Calm app thiab txaus siab rau koj calm premium subscription.

Cov Lus Nug

Dab tsi perks muaj nrog kuv txoj kev npaj?
Kuv yuav saib tau cov perks no?
Puas muaj ib tug txwv?